Recordatori: Servei de menjador en cas de malaltia 

Publicat el Wed 02/11/2022
Menjador

❌ Absències per malaltia

Quan un infant està malalt i no va a l'escola, es retornarà la part proporcional del cost del menjar (3€/dia) a partir del 2n dia consecutiu d’absència, sempre que les famílies avisin des del 1r dia de 9 a 10 h a l'empresa del menjador, Alcoes

Només cal avisar en cas de malaltia. Quan marxen de colònies, aquest import es descompta directament.

 

🍏Dietes especials

En cas que  un infant necessiti puntualment algun tipus de dieta per motiu de salut, cal que la família ho comuniqui a Alcoes. 

 

ALCOES: contacte

La persona de contacte és la Clara. Podeu parlar-hi personalment al despatx de l’AFA, o via:

☎ 675 740 515

📧 alcoesmallorca@gmail.com

 

Categories