Documents

Tot seguit us presentem un seguit de documents rellevants per a aquest curs:

Notificació de les germanes i germans dels alumnes de l'Escola Mallorca per la preinscripció del curs 2021-2022

 

Inscripció extraescolar pares

Inscripció educació emocional

Inscripció Acollida matinal o Ludoteca

 

Socialització: Butlleta d'inscripció per al curs 2021-2022

Autorització per a delegació de vot a l'assemblea

Estatuts de l'AFA

Estudi de viabilitat del menjador

Formulari per presentar un projecte a l'AFA

 

Així com les actes de les assemblees:

Assemblea del 20-04-2021

Assemblea del 04-03-2021

Reunió Vocalies del 23-02-2021

Assemblea del 10-12-2020

Assemblea del 27-11-2019

Assemblea del maig de 2019

Assemblea del maig de 2018

Assemblea del 20-03-2018

Assemblea del 22-11-2017

Assemblea del 27-04-2017

Assemblea General del 31-03-2017

Assemblea General de desembre del 2016

 

I les últimes memòries:

Memòria Vocalia Menjador 2019-20

Memòria Vocalia Festes 2019-20

Memòria Vocalia Extraescolars 2019-20

Memòria Vocalia Comunicació 2019-20

Memòria Vocalia Biblioteca 2019-20

Memòria Pel·lis V.O 2019-20

Memòria Auxiliar anglès 2019-20

Memòria Àrea Sostenibilitat 2019-20

 

Memòria Àrea Sostenibilitat 2018-2019

Memòria Projecte Anglès 2018-2019

Memòria Projecte Deleg@ts 2018-2019

Memòria Projecte Si avui plou, pel.li en V.O 2018-2019

Memòria Vocalia Biblioteca 2018-2019

Memòria Vocalia Comunicació 2018-2019

Memòria Vocalia Extraescolars 2018-2019

Memòria Vocalia Festes 2018-2019

Memòria Vocalia Menjador 2018-2019

Memòria Vocalia Xarxa AMPAs 2018-2019