Vot a les assemblees

Publicat el Fri 23/11/2018
Vot a les assemblees

 

Us informem que la Junta va participar d’unes jornades organitzades per la FAPAC i, en relació al dret de vot en les assemblees de les AFAs, la FAPAC va informar que tots els membres adults de la família (pare/mare/tutor legal) són associats i cadascun dels associats d’una AFA té dret a vot. Per tant, a partir d’ara, els vots a les assemblees no seran per família, sinó que cada membre adult tindrà vot individual.

 

Si no podeu assistir a les assemblees, podeu delegar el vot fent ús d'aquest document

 

Categories