Vocalies

Com s'organitza l'AFA?

L'AFA està formada per familiars d'alumnes voluntaris, organitzats en àrees especialitzades
 

Què fem?

Des de l’AFA de l’Escola Mallorca duem a terme una sèrie de projectes i activitats que no serien possibles sense la col·laboració de les famílies.

 • La gestió del servei d’acollida i ludoteca.
 • La gestió de les activitats extraescolars i de les xerrades educatives per a les famílies
 • El projecte de socialització de llibres (Repassa’l)
 • Accions emmarcades dins del projecte d’escoles més sostenibles (reutilització de l’aigua, creació de l’espai verd i tranquil al pati, intercanvi de llibres per Sant Jordi, venta d’embolcalls reutilitzables, etc.)
 • El contacte amb altres AFAs i AMPAs del barri
 • Projectes solidaris com el recapte per al Banc d’aliments o la fira Roba que roda
 • El reforç d’anglès a les classes mitjançant la contractació d’un auxiliar de conversa natiu
 • Els contacontes familiars a les classes
 • El reforç en l’organització de la biblioteca de l’escola
 • Les accions reivindicatives de l’ús de l’edifici annex
 • Les sortides culturals i excursionistes per a les famílies
 • Algunes de les festes de l’escola i dels seus companys inseparables: el bar, la batucada, el grup de teatre El Rampell, els gegantons i la seva colla.
Per tal de coordinar totes aquestes activitats, dinamitzar-les i informar les famílies és imprescindible la feina que duu a terme la Vocalia de Comunicació mitjançant la nostra web, les circulars, els cartells, les xarxes socials i la difusió a través dels delegats de cada curs.

Com ens organitzem?

Vocalies

Les vocalies estan agrupades per àrees i cada àrea s’encarrega de diferents projectes.

Participació

a. Vocalia de Comunicació   b. Vocalia Delegats   c. Vocalia Xarxa d’AMPAs   d. Vocalia Aula oberta / Voluntaris / Marxandatxe

Aprenentatge

a. Vocalia de Menjador saludable i relació menjador - famílies   b. Vocalia d’Extraescolars (inclou la gestió d’acollida, ludoteca i colònies)   c. Reforç Anglès   d. Escola de famílies (xerrades per a adults)   e. Vocalia de Biblioteca

Sostenibilitat

a. Escoles més sostenibles   b. Vocalia de Socialització de llibres (projecte Repassa’l)

Celebracions

a. Vocalia de Festes / Grup de teatre El Rampell / Servei de Bar / Colla de geganters / Batucada / Recapte per al Banc d’aliments   b. Sortides culturals i excursionistes   c. Vocalia de Comiat de 6è

Projectes

Qualsevol família associada a l’AFA pot presentar un projecte. Només cal que ompli els formularis i els presenti a votació.

Assemblea

És el nostre òrgan suprem de govern i està format per totes les famílies associades a l’AFA.

 

Junta

 • Emma Valenzuela
 • Esmeralda Muriel
 • Luis Falcón
 • Rita Requejo
 • Elisenda Sales
 • Diana Bermejo
 • Vacant
 • Sara Domènec
 • José Ignacio González