Documents

Tot seguit us presentem un seguit de documents rellevants per a aquest curs:

Inscripció extraescolar d'Anglès

Inscripció extraescolars de Música

Inscripció extraescolar d'Arts plàstiques

Inscripció extraescolar d'Escacs

Inscripció extraescolar pares

Inscripció Acollida matinal o Ludoteca

 

Socialització: Butlleta d'inscripció per al curs 2020-2021

Graella d'extraescolars del curs 2018-19

Autorització per a delegació de vot a l'assemblea

Estatuts de l'AFA

Estudi de viabilitat del menjador

Formulari per presentar un projecte a l'AFA

 

Així com les actes de les assemblees:

Assemblea del 27-11-2019

Assemblea del maig de 2019

Assemblea del maig de 2018

Assemblea del 20-03-2018

Assemblea del 22-11-2017

Assemblea del 27-04-2017

Assemblea General del 31-03-2017

Assemblea General de desembre del 2016

 

I les últimes memòries:

Memòria Àrea Sostenibilitat 2018-2019

Memòria Projecte Anglès 2018-2019

Memòria Projecte Deleg@ts 2018-2019

Memòria Projecte Si avui plou, pel.li en V.O 2018-2019

Memòria Vocalia Biblioteca 2018-2019

Memòria Vocalia Comunicació 2018-2019

Memòria Vocalia Extraescolars 2018-2019

Memòria Vocalia Festes 2018-2019

Memòria Vocalia Menjador 2018-2019

Memòria Vocalia Xarxa AMPAs 2018-2019

 

Memòria Auxilar Anglès 2017-2018

Memòria Espai Menjador 2017-2018

Memòria Extraescolars 2017-2018

Memòria Projecte pel.lis 2017-2018

Memòria Vocalia Àrea Sostenibilitat 2017-2018

Memòria Vocalia Biblioteca 2017-2018

Memòria Vocalia Comunicació 2017-2018

Memòria Vocalia Delegats_2017-2018

Memòria Vocalia Festes 2017-2018 + propostes 2019