Documents

Tot seguit us presentem un seguit de documents rellevants per a aquest curs:

 

Inscripció extraescolar per a pares

Inscripció Acollida Matinal o Ludoteca

Inscripció Menjador

 

Autorització per a delegació de vot a l'assemblea

Estatuts de l'AFA

Estudi de viabilitat del menjador

Formulari per presentar un projecte a l'AFA

 

Així com les actes de les assemblees:

Assemblea del 19-12-2022

Assemblea del 20-04-2021

Assemblea del 04-03-2021

Reunió Vocalies del 23-02-2021

Assemblea del 10-12-2020

Assemblea del 27-11-2019

Assemblea del maig de 2019

Assemblea del maig de 2018

Assemblea del 20-03-2018

Assemblea del 22-11-2017

Assemblea del 27-04-2017

Assemblea General del 31-03-2017

Assemblea General de desembre del 2016

 

I les últimes memòries:

Curs 21-22

Memòria Aula Oberta 2021-2022

Memòria Vocalia Biblioteca 2021-2022

Memòria Vocalia Deleg@ts 2021-2022

Memòria Econòmica 2021-2022

Memòria Escola de Famílies 2021-2022

Memòria Vocalia Extraescolars 2021-2022

Memòria Vocalia Festes 2021-2022

Memòria Vocalia Gènere 2021-2022

Memòria Institut-escola 2021-2022  

Memòria Vocalia Comunicació 2021-2022

Memòria Vocalia Menjador 2021-2022

Memòria Vocalia Sostenibilitat 2021-2022

Memòria Projecte Anglès 2021-2022

Memòria Xarxa AMPAs 2021-2022

 

 

Curs 20-21

Memòria Àrea Sostenibilitat 2020-2021

Memòria Projecte Anglès 2020-2021

Memòria Projecte Deleg@ts 2020-2021

Memòria Vocalia de Gènere 2020-2021

Memòria Vocalia Biblioteca 2020-2021

Memòria Vocalia Comunicació 2020-2021

Memòria Vocalia Extraescolars 2020-2021

Memòria Vocalia Festes 2020-2021

Memòria Vocalia Menjador 2020-2021

Memòria Xarxa AMPAs 2020-2021

Memòria Escola de Famílies 2020-2021

Memòria Aula Oberta 2020-2021

 

Curs 19-20

Memòria Vocalia Menjador 2019-20

Memòria Vocalia Festes 2019-20

Memòria Vocalia Extraescolars 2019-20

Memòria Vocalia Comunicació 2019-20

Memòria Vocalia Biblioteca 2019-20

Memòria Pel·lis V.O 2019-20

Memòria Auxiliar anglès 2019-20

Memòria Àrea Sostenibilitat 2019-20