Cessament de la gestió del menjador a l'AFA

Publicat el Fri 14/09/2018
menjador

Com ja sabeu, el passat dia 26 de juny la Direcció del centre va informar el Consell escolar de l’Escola Mallorca de la seva decisió de retirar la gestió del menjador a l’AFA del centre. Durant el mateix Consell Escolar es va dur a terme la votació de la proposta presentada per Direcció i es va aprovar retirar la cessió de la gestió de menjador a l’AFA.

Des de l’AFA sempre s’ha volgut mostrar la màxima transparència i aquest comunicat té com a objectiu explicar els passos seguits per la Junta abans i després d’aquesta decisió.

El dia 29 de maig de 2018 es va dur a terme la última assemblea de l’any, en la qual es va tractar el Menjador com un dels temes principals. A la web de l’AFA en podeu trobar l’acta (http://www.ampamallorca.com/acta-assemblea-maig/). En aquesta Assemblea, després d’un debat intens, es va dur a terme la votació sobre com seguir amb la gestió de menjador durant el curs vinent i els propers. En concret la proposta que es duia a votació era:

Per al curs 2018/2019, es diu que la proposta de contracte de menjador i monitoratge amb ALCOES per a l’any acadèmic 2018/2019 s’enviarà per part de la Junta en breu a l’empresa ALCOES i a la Directora de l’escola per engegar el procés de negociació.

Per al curs 2019/2020, s’acorda per unanimitat dels presents votar la pregunta següent: Mostra conformitat amb un procés de selecció d’una empresa de servei de menjador/monitoratge per a l’any 2019/2020 lligada a la creació d’una comissió que elaborarà un plec de prescripcions/condicions i a l’elecció de l’empresa en assemblea?

Els resultat de la votació és:

 • Sí - 68 famílies
 • No - 28 famílies
 • En blanc - 1 família
 • No voten - 3 famílies

El dia 30 de maig, seguint allò acordat en assemblea, des de la Junta s’envià un esborrany de la proposta del nou contracte de Menjador per a renovar l’empresa ALCOES durant un any. El document enviat era una proposta. Per tant, la idea era que tant ALCOES com la Direcció es llegissin l’esborrany i hi fessin totes les esmenes que consideressin necessàries. Se’ls va proposar quedar un dia per poder consensuar el nou contracte per tal que fos el més ajustat a la realitat del servei ofert fins ara al centre. Finalment se’ns va proposar realitzar la reunió el dia 20 de juny de 2018.

A la reunió realitzada el dia 20 de juny es va tornar a posar de manifest per part de l’escola el seu posicionament i malestar envers la rescissió del contracte actual amb ALCOES. Des de la Junta i la Comissió de Menjador de l’AFA es va tornar a posar de manifest que la rescissió del contracte venia assessorada per la FAPAC i que només s’havia produït, tal com s’havia comentat en l’e-mail informatiu enviat abans de la rescissió del contracte, amb la voluntat d’elaborar un nou contracte adaptat a la casuística actual del servei prestat i també, i sobre tot, per poder regularitzar les contractacions del personal (tal i com s’havia aprovat a l’assemblea de dia 20 de març de 2018).

En la mateixa reunió es va explicar el resultat de l’Assemblea realitzada el 29 de maig, remarcant que ALCOES seria una de les empreses invitades al concurs privat que es volia realitzar i que, si presentava un projecte engrescador, podia resultar-ne adjudicatària. Finalment la Direcció ens va comunicar que s’estaven plantejant treure la cessió de menjador a l’AFA i fer un concurs públic directament.

Per tal de tenir un major grau d’informació en referència al que suposa un concurs públic i la retirada de la gestió, es va dur a terme una reunió amb la inspectora de l’Escola Mallorca del Consorci d’Educació, de la qual se’n va extreure la següent informació:

 1. El Consorci ofereix mediació entre escola i famílies
 2. Actualment existeixen dos camins a seguir un cop retirada la cessió a l’Escola Mallorca:
  1. La Generalitat s’encarrega de treure concurs públic abans del 12 de setembre per tal de trobar una nova empresa que es faci càrrec del menjador escolar.
  2. Es realitza una contractació urgent sense concurs per un temps determinat, que no té perquè ser un curs escolar, i durant aquest temps es preparen les bases per al nou concurs públic per a la gestió del menjador.

A partir d’aquí cal remarcar que:

 1. L’AFA tenia intenció de renovar a ALCOES durant un any i després treure el servei de menjador a concurs. La Direcció justifica treure concurs públic per tal de garantir la màxima transparència.
 2. Entenem que l’Escola té el dret de decidir si cedeixen la gestió del menjador a l’AFA, però no en compartim el resultat final, perquè:
  1. Considerem que no es té en compte la voluntat de les famílies mostrada en la última assemble
  2. Amb un concurs públic hi ha certs requisits que no es poden acotar. Des de l’Escola sempre se’ns ha dit que un dels motius de satisfacció amb ALCOES era la proximitat que comportava una empresa petita i familiar. Entenem que amb un concurs públic aquesta característica no es pot garantir, atès que hi ha grans empreses molt preparades i especialitzades en presentar-se a aquesta tipologia de concursos i que fan molt difícil l’adjudicació a empreses més petites.

 

Per tots aquests motius volem demanar a les famílies de l’AFA Mallorca que en la propera assemblea es defineixi i aprovi un manifest en el qual es reflecteixi el pensament envers els esdeveniments succeïts.

A més volem remarcar que com a AFA creiem necessari tirar endavant la nova comissió pel menjador que volem, que es va aprovar durant l’última assemblea. Considerem important repensar i redefinir el tipus de menjador que volem i elaborar un plec de condicions per lliurar al Consell Escolar, per tal que es tingui en compte en la redacció dels plecs del concurs públic que durà a terme el Consorci.

Categories