4/03: Assemblea extraordinària

Publicat el Mon 22/02/2021
Assemblea

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA MALLORCA DIA 04/03/21

ORDRE DEL DIA

Hora 1ª convocatòria: 20.50 h

Hora 2ª convocatòria: 21 h

Lloc: Google Meets.

Enllaç: https://meet.google.com/fsa-yuse-ewu

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Nomenament de president/a i renovació de càrrecs de la Junta. 

3. Ampliació del pressupost de la Vocalia de Festes per al curs 20/21 (1.300€). Votació, si s’escau. 

4. Vocalia Projecte Speaker. Votació, si s’escau.

5. Vocalia Socialització: Projecte RE-PASSA’L. Valoració darrer curs i plantejament curs vinent.

6. Torn obert de paraula.

Categories