19/12: Convocatòria Assemblea Ordinària AFA

Publicat el Thu 08/12/2022
assamblea
 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA MALLORCA 19/12/2022

Hora:  18 h en 1a Convocatòria i  18.15 h en  2a Convocatòria

Lloc: PRESENCIAL - Menjador de l’escola

Servei de Ludoteca: per fer-ne ús, ompliu el formulari d’assistència (https://forms.gle/PHKnuvW7C1sT5Pzs5)

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.


2. Presentació i aprovació de comptes del curs 2021/2022 i memòries curs 2021/2022. Votació, si s’escau.


3. Presentació i aprovació dels pressupost AFA i projectes curs 2022/2023. Votació, si s’escau.


4. Relleu Junta per finalització de mandat de 3 anys (Juny 2022).


5. Informació Projecte i Obres Institut–Escola Mallorca.


6. Informació Casals i Colònies Estiu.


7. Torn obert de paraula.


Recordeu que, en cas de no poder assistir a l'assemblea, sempre podeu delegar el vot. El Document de delegació de vot és el document per fer-ho. El podeu deixar a la secretaria de l’AFA o bé enviar-lo a secretaria@afamallorca.cat

 

 

 

Categories