11/06: Nova data excursió al Matagalls

Publicat el Mon 22/05/2023

Us informem que l’excursió familiar al cim del Matagalls que el Grup Excursionista Mallorca va organizar per ahir diumenge 21 de maig ha quedat posposada per la pluja i es realitzarà el dimenge 11 de juny.

Si voleu apuntar-vos-hi cal que us uniu al següent grup de WhatsAtsapp:  https://chat.whatsapp.com/bzend3cl6re7sglxgzbp9d <https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FBzENd3cl6RE7SGlXGZBP9D&data=05%7C01%7Cnatalia.pinol%40mango.com%7Cb32bc660f30b40c5ef4908db52397346%7C599df23cc4a74575ba97d3d7d28b2b1d%7C0%7C0%7C638194178930554256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gkXJkCqDVmUkbVx%2FGqeAPXmUfQUF3luMU59oZxvh9So%3D&reserved=0>

Indiqueu els cognoms de la família, el número de mòbil i si teniu places lliures al vostre vehicle. En cas que no disposeu de vehicle, indiqueu el nombre de places que necessiteu.