10/12: Assemblea Ordinària

Publicat el Tue 01/12/2020
Assemblea

El dijous 10 de desembre se celebrarà l'Assemblea Ordinària de l'AFA a les 20.50 h en 1a convocatòria i a les 21 h en 2a convocatòria

a través de Google Meet.

 

Aquest és l'enllaç:  https://meet.google.com/eaq-hqnn-jno

 

Un cop a l’assemblea, el vot es registrarà a través d’un formulari de Google. Quan es demani el vot, s’ha d’omplir el formulari i enviar-lo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXFz10m7cE_pRa--WzljtTesASKO…


Recordeu que, en cas de no poder assistir a l’assemblea, sempre podeu delegar el vot. Trobareu el formulari per fer-ho aquí  

Podeu deixar-lo a la secretaria o bé enviar-lo a secretaria@afamallorca.cat

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Presentació de la Clara Cambronero, secretària de l’AFA. per a Infantil (P3, P4 i P5) i les noves famílies de l’escola.

3. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2019/2020 i presentació i aprovació del nou pressupost per al curs 2020/2021. Votació, si s’escau.

4. Vocalia d’Aprenentatge. Presentació de les memòries del curs 2019/2020 (speaker, activitats extraescolars, colònies).

    • Votació de modificació del contracte amb l’ampliació a 10 h/any del contracte de Clara Cambronero per recolzar la vocalia d’extraescolars durant el mes de setembre.

5. Vocalia de Celebracions. Presentació de les memòries del curs 2019/2020 (Organització de festes). Votació, si s’escau.

6. Vocalia de Sostenibilitat. Presentació de les memòries del curs 2019/2020. Estat actual i actuacions a la terrassa d’Infantil. Votació, si s’escau.

7. Vocalia de Participació. Presentació de les memòries del curs 2019/2020. Votació, si s’escau.

8. Breu presentació de les noves vocalies i aprovació del nou eslògan de l’escola

  • Presentació vocalia “Gènere i Diversitat”. Exposició del projecte. Votació de canvi en l’eslògan actual de l’escola. Nou eslògan “Totes i tots fem Escola Mallorca”.
  • Presentació vocalia “Aula Oberta”. Exposició del projecte i crida de voluntaris.
  • Presentació vocalia “Escola de Famílies”. Exposició del projecte.

 

Categories